Komornik Mikołów - Witam na stronie

Z A W I A D O M I E N I E

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tut. Komornik Sądowy zawiadamia, co następuje:

1. przyjęcia interesantów odbywają się od dnia 03.06.2020 r. wyłącznie w środy pomiędzy godziną 8:00 a 14:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia. Interesanci, którzy nie umówili stawiennictwa nie będą przyjmowani,

2. uzgodnienia terminu stawiennictwa należy dokonać najpóźniej w dzień poprzedzający przyjęcia interesantów, do godziny 14:00,

3. interesanci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji dłoni podczas wizyty w tut. Kancelarii (środek do dezynfekcji znajduje się w Kancelarii) oraz przebywania w wyznaczonej przez pracowników Kancelarii strefie,

4. interesanci przyjmowani będą pojedynczo,

5. osoba stawiająca się w tut. Kancelarii będzie legitymowana przez pracowników tut. Kancelarii,

6. informacji o stanie postępowań, od dnia 01.06.2020 r., można uzyskać wyłącznie pod numerem telefonu: 32 778 24 47,

7. pisma w sprawie można składać w Sekretariacie tut. Kancelarii lub za pośrednictwem operatora pocztowego, pisma złożone poprzez e – mail nie stanowią pisma procesowego,

8. Kasa tut. Kancelarii od dnia 01.06.2020 r. rozpoczyna przyjmowanie wpłat gotówkowych.

   

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Mariusz Wieczorek Kancelaria Komornicza w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65 lok. 104 zgodnie z treścią Art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t. jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376), który stanowi, że rewirem komorniczym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego właściwy jest do całego obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Mikołowie.

Na wniosek wierzyciela, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, Komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Art. 8 ust. 5 "Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego".
Art. 8 ust. 6 "Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika".

adres

43-190 Mikołów
ul. Żwirki i Wigury 65 pok. 104

NIP: 645 232 65 42

telefon

tel./faks:   32 778 24 47

tel. kom.:   661 399 559

godziny pracy

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30

Komornik przyjmuje strony w środy od godz. 9.00 do 15.30