Komornik Mikołów - Witam na stronie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Mariusz Wieczorek Kancelaria Komornicza w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65 lok. 104 zgodnie z treścią Art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t. jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376), który stanowi, że rewirem komorniczym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego właściwy jest do całego obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Mikołowie.

Na wniosek wierzyciela, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, Komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Art. 8 ust. 5 "Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego".
Art. 8 ust. 6 "Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika".

adres

43-190 Mikołów
ul. Żwirki i Wigury 65 pok. 104

NIP: 645 232 65 42

telefon

tel./faks:   32 778 24 47

tel. kom.:   661 399 559

rachunek bankowy

Bank PKO BP SA

71 1020 2528 0000 0002 0391 1567

godziny pracy

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30

Komornik przyjmuje strony w środy od godz. 9.00 do 15.30